lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Hướng Dẫn
Trang chủ > Hướng Dẫn
Ngày đăng: 20/01/2016
[Hướng dẫn] Lò luyện

LÒ LUYỆN

 

Khi thu thập được các vật phẩm như cường hóa thạch, Phổ, Nữ nhi hồng, Thuốc, ... có thể đổi san vật phẩm thành cấp cao hơn, trong đó  lò luyện có các chức năng tăng cấp sau:

  • Cường hóa tăng cấp: bao gồm các đá thạch cường hóa, bào hộ phù, nguyên liệu,..

Cường hóa tăng cấp

 

  • Trang bị Phổ: Bao gồm Vũ khí, Đầu khôi, Y phục, Yêu Đai,..

Trang bị Phổ

 

  • Vật phẩm Mỹ nữ: bao gồm trường thành đan, ngộ tính đan, kỹ năng,..

Vật phẩm Mỹ nữ

 

  • Thuốc trạng thái: Là chế thuốc để nâng thuộc tính như HP, bạo kích, công kích,.. trong 1 thời gian cố định.

Thuốc trạng thái

 

  • Vật phẩm khác: Như nữ nhi hồng giúp tăng EXP gấp mấy lần trong thời gian cố định, Đổi hóa tươi,...

Vật phẩm khác