lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Hướng Dẫn
Trang chủ > Hướng Dẫn
Ngày đăng: 20/01/2016
[Hướng dẫn] Khảm đá

BẢO THẠCH

 Khảm và hợp:

- Sau khi đi chiến trường, phụ bản, đánh Boss bạn sẽ nhận được túi bảo thạch hoặc thạch tùy loại, tùy cấp độ. Hợp những bảo thạch cùng tính chất, cùng cấp độ sẽ nâng lên bảo thạch cấp cao hơn.

 

Hợp những bảo thạch cùng tính chất, cùng cấp độ sẽ nâng lên bảo thạch cấp cao hơn.

 

- Bảo thạch khảm vào trang bị sẽ tăng rất nhiều lực chiến và thuộc tính nhân vật tương ứng. Mỗi trang bị khảm được 4 loại thạch khác nhau.

 

Bảo thạch khảm vào trang bị sẽ tăng rất nhiều lực chiến và thuộc tính nhân vật tương ứng

 

 Chuyển đổi:

- Ngoài ra, nếu không muốn bảo thạch tính chất này, bạn có thể đổi bảo thạch sang tính chất khác.

- Ví dụ: Từ thạch công kích đổi sang thachk phòng thủ cùng cấp độ tương ứng.