lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Hướng Dẫn
Trang chủ > Hướng Dẫn
Ngày đăng: 20/01/2016
[Hướng dẫn] Rèn đúc trang bị

LÒ RÈN

 

1. Cấp độ yêu cầu:

- Lv 32 mở tính năng lò rèn

 

2. Hướng dẫn:

Tại lò rèn, bạn có thể nâng cấp Lv, chỉ số của trang bị, chẳng hạn như:

  • Cường Hóa Trang bị:

Tối đa có thể cường hóa trang bị là +12 sao (hay còn gọi 12 cấp). Ở mỗi cấp, sẽ yêu cầu số lượng Cường Hóa Thạch và Cường Hóa Phù khác nhau.

 

Tối đa có thể cường hóa trang bị là +12 sao

  • Tẩy luyện Trang bị:

- Khi đồ nhân vật tăng cấp lên LV 40 trở lên mới có thể tẩy luyện. Bạn có thể tẩy luyện từng lần hoặc tẩy luyện hàng loạt!

Mỗi lần tẩy luyện bạn sẽ tốn Tẩy luyện Thạch, nếu muốn khóa dòng nào, dùng khóa Tẩy luyện để khóa lại!

- Lưu ý: Nhân vật có 10 món đồ, trong đó có 4 món đồ công và 6 món đồ thủ. Tùy vào tính chất của món đồ bên nào mà ta nên lựa chọn kỹ để đổi giúp tăng chỉ số và lực chiến của nhân vật cao hơn.

 

Tùy vào tính chất của món đồ bên nào mà ta nên lựa chọn kỹ để đổi giúp tăng chỉ số và lực chiến của nhân vật cao hơn.

  • Tăng cấp Trang bị:

- Bạn cần có Huyền thuyết và Phổ tương ứng với món đồ ở cấp đó thì mới có thể nâng LV lên được. Mỗi lần nâng lên 10 LV và tốn phí là bạc tương ứng

- Lưu ý: Đồ tím và Cam mới được nâng cấp

 

Đồ tím và Cam mới được nâng cấp

  • Nâng cấp Trang bị ( cho trang bị nhân vật và trang bị Chiến Kị)

- Đồ tím và Cam có thể nâng lên tành trang bị Cam

 

Nâng lên thành trang bị Cam

  • Tăng phẩm chất ( cho trang bị nhân vật và trang bị Chiến Kị)

- Phẩm chất theo thứ tự cao dần.

- Dùng Phẩm chất Thạch để tăng lên, Mỗi lần lên phẩm cao hơn sẽ làm tăng thuộc tính của Nhân vật khi mặc trang bị đó vào!

 

Phẩm chất theo thứ tự cao dần