lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Sự Kiện
Trang chủ > Sự Kiện
Ngày đăng: 01/07/2017
[Sự Kiện] Hè Vui Vẻ
Thời gian diễn ra sự kiện: 29/6 - 07/07
  1. Tích lũy đăng nhập:
 
 
2. Vòng quay nguyên bảo:
 
3. Rương Bách Bảo:
 
4. Xếp hạng biến thân:
 
5) Cửa hàng hoạt động:- Mỗi lần người chơi mua vật phẩm trong cửa hàng sẽ nhận được 1 lần rút thưởng. Đặc biệt có thể trúng Quỷ Đồng Đệ Đệ.
 
6) Bàn quay tiêu phí: - Khi tiêu phí đủ 500KNB, người chơi sẽ nhận được 1 lần quay rút thưởng.
 
7) Tiêu phí Liên Minh:
 
8. Đổi đạo cụ:
 
Chúc các bạn tham gia sự kiện vui vẻ.