lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Công Cáo
Trang chủ > Công Cáo
Ngày đăng: 28/04/2017
[UPDATE PB] THẬP LÝ ĐÀO HOA
Thời gian: 27/04/2017
I. Tọa kỵ 17 – Hồng Hoang Thập Đế:
1. Nội dung:
- Thập Đế sức mạnh với hồng hoang, vào trận khí thế ngút trời!
- Hơi thở đế vương, sức mạnh Hồng Hoang, lôi hỏa sấm chớp, tuyệt thế tọa kỵ, Thần Câu Hồng Hoang Thập Đế xuất thế!
- Người chơi tốn Thức Tỉnh Đan tăng cấp sẽ nhận được Tọa Kỵ này, sau khi tiến bậc có thể tăng sức mạnh kinh người!
II. Thêm Phi hành khí cấp 11 – Quạt Hoa Đào Tình Nhân:
1. Nội dung:
- Nhìn người không biết đi nơi nào, hoa đào như trước cười gió xuân, Phi Hành Khí-Quạt Hoa Đào Tình Nhân xuất hiện!
- Kích hoạt huy chương 11 nhận Phi Hành Khí bậc 11, phi hành cưỡi một mình vẫn bỏ qua mọi địa hình.
- Mùa lễ này, ở cùng với người yêu, chân đạp trên hoa đào, cùng ngắm sắc xuân của Bá Vương.
III. Hiển thị Bảo Bảo:
1. Nội dung:
- “Cả ngày trong gia viên buồn chết đi được, muốn ra ngoài chơi một chút, nếu có thể cùng ba và mẹ chiến đấu thì hay biết mấy!”--Tiếng lòng của tiểu bảo bảo.
- Cuối cùng đã đáp ứng được tâm nguyện của tiểu bảo bảo hiếu kỳ, ngày hôm nay sẽ cho Bảo Bảo đáng yêu cơ hội ra ngoài thế giới
- Nếu người chơi đáp ứng được yêu cầu nho nhỏ, thì có thể đem theo Bảo Bảo cùng xuất chiến.
- Nếu người chơi chán bị Bảo Bảo lèm bèm, có thể cho Bảo Bảo nghỉ ngơi để bớt ồn ào.
IV. Thêm trang bị phi thăng nhân vật Lv140, 150:
1. Nội dung:
- Đột phá cực hạn lần nữa, trang bị Lv140, 150 xuất hiện!
- Cũng giống như trước, cần phải đạt cấp nhất định, và trang bị cần đạt phẩm chất tương ứng, có thể dùng Phi Thăng Huyền Tinh đột phá cấp phong ấn, sau khi phá phong ấn có thể dùng điểm anh dũng tiến hành tăng cấp trang bị;
- Trang bị Lv150 cực kỳ đẹp và chất vô cùng, bạn đừng bỏ lỡ nhé
V. Thêm 3 bậc phẩm chất trang bị:
1. Nội dung:
- Thêm phẩm Thượng Thần, Thần Quân, Đế Quân.
- Tăng phẩm trang bị tốn Nguyệt Hoa, mỗi lần tăng phẩm thành công sẽ tăng nhiều thuộc tính.
- Tăng chiến lực, bạn sẽ trở thành huyền thoại!
VI. Thêm kho thành tựu:
1. Điều kiện:
- Người chơi hoàn thành thành tựu yêu cầu nhất định mới có thể mở trang kho.
- Kho thành tựu có 7 trang, mỗi trang đều có yêu cầu mở nhất định:
+ Vương Bang: người chơi trong bang khi nhận Vương Bang, kích hoạt 1 trang kho; người chơi trong bang khi mất Vương Bang, trang kho này sẽ đóng, vật phẩm trong kho sẽ gửi qua thư trả về cho người chơi.
+ BOSS Tập Kích: Diệt BOSS đạt số lượng nhất định có thể kích hoạt; đạt yêu cầu đầu tiên kích hoạt 2 hàng kho trước, đạt yêu cầu thứ 2 kích hoạt 1 trang kho.
+ PB Liên Sv: Tích lũy qua ải PB Liên SV Lv80 100 lần.
+ PB Trừ Ma Hộ Quốc: Tích lũy qua ải thứ 1 3 sao đạt số lần nhất định
+ Bát Quái Trận: Qua ải Bát Quái Trận trong PB Thiên Cung 15 lần.
+ Tích lũy tiêu phí: Trong hoạt động nào đó người chơi tích lũy tiêu vạn KNB kích hoạt. (Chú ý: Cần hoàn thành trong thời gian hoạt động)
+ Tích lũy nạp: Trong hoạt động nào đó người chơi tích lũy nạp 4 vạn KNB kích hoạt. (Chú ý: Cần hoàn thành trong thời gian hoạt động).
VII. Mở rộng cấp Mỹ Nữ Ngộ Tính Niết Bàn:
1. Nội dung:
- Tăng cấp ngộ tính niết bàn của Mỹ Nữ, hiện người chơi có thể tăng cấp đến giai đoạn “Quốc Sắc Thiên Hương”
- Tăng cấp niết bàn cần dùng Niết Bàn Đan và Ngộ Tính Bảo Hộ Phù, mỗi cấp tăng nhiều thuộc tính.
VIII. Thêm Rèn – Quang Vũ:
1. Điều kiện:
- Khi người chơi đạt Lv70, mở hệ thống Rèn.
2. Nội dung:
- Tốn Ngục Thạch nhất định có thể tăng cấp hỏa lực và chiến lực, đồng thời có thể nhận điểm hồn lực tương ứng, điểm hồn lực trong tiệm Rèn có thể đổi đạo cụ tương ứng!
- Đồng thời người thông qua 4 cách nhận 4 mảnh, có thể ghép trong giao diện tìm kiếm kích hoạt hình tượng vũ khí Đoán Phần, sau khi kích hoạt dùng vĩnh viễn.
IX. Thêm phẩm trang bị Tiên Quân và Thượng Quân:
1. Điều kiện:
- Cấp người chơi và cấp trang bị đạt Lv110, 120 có thể tiến hành tăng bậc Tiên Quân và Thượng Thần.
2. Nội dung:
- Tiến bậc tốn Tam Sinh Liên Hoa và Bàn Cổ Thần Chung, số lượng đồng nhất định, sau hi tiến bậc sẽ tăng thuộc tính!
- Đạo cụ mới sẽ tiếp tục dùng sau hoạt động, người chơi hãy chú ý.