lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Công Cáo
Trang chủ > Công Cáo
Ngày đăng: 23/03/2017
[UPDATE PB] KIM LONG GIÁNG THẾ
BẢN UPDATE CUỐI THÁNG 03/2017
Thời gian bảo trì: từ 8h30 - 12h ngày 24/3
 
I. THÊM PHỤ BẢN TRUYỀN THUYẾT:
1. Nội dung:
- Người chơi đạt Lv106, mỗi ngày có thể vào PB Truyền Thuyết 1 lần;
- Người chơi cần qua ải trong vòng 5p, sau khi qua ải sẽ nhận thưởng tương ứng, có thể dùng KNB nhận thưởng x2.
 
II. THÊM TRANG BỊ PHI THĂNG NHÂN VẬT LV130:
1. Nội dung:
- Đột phá cực hạn, chính thức mở trang bị Lv130!
- TNgười chơi cần đạt Lv130, và trang bị cần đạt Truyền Kỳ Lv120 trở lên, cần tốn Phi Thăng Huyền Tinh đột phá cấp phong ấn, sau khi phá phong ấn tiêu hao điểm anh dũng tiến hành tăng cấp trang bị;
- Tăng chiến lực, bạn sẽ trở thành huyền thoại!
 
III. MỸ NỮ TRƯỞNG THÀNH:
1. Nội dung:
- Mỹ Nữ Lv40 trở lên, cần tốn Trưởng Thành Đan cấp Tiên.
- Trưởng Thành Đan cấp Tiên có thể mua ở Thương Thành và ghép Trưởng Thành Đan Đặc cấp.
- Tăng thuộc tính cơ bản, tăng chiến lực, bạn còn chờ gì nào!
 
IV. THÊM TỌA KỴ 16:
1. Nội dung:
- Thần Thú giáng lâm, Dao Trì Kim Long, chấn động tứ phương! Tọa Kỵ 16 xuất hiện!
- Người chơi có thể tăng đến bậc 16, khai thông Mạch Thuật đến bậc 16 10 sao mở khóa kỹ năng Tọa Kỵ mới-Thiên Thần Giáng Lâm! Khi người chơi mở khóa Thần Trang Dao Trì Kim Mẫu, sẽ có hiểu quả bạn không ngờ!!!
- Muốn chinh phục Thần Thú bá khí trở thành tọa kỵ của bạn, muốn đạt cảnh giới mà người khác không có, muốn tăng kỹ năng không người sánh kịp, tất cả đều trong Dao Trì Kim Long!
 
V. THÊM CHỨC NĂNG TĂNG CẤP DANH THIẾP:
1. Nội dung:
- Danh Thiếp có thể tăng cấp giống như ngoại trang khác!
- Ngoài giao diện ngoại quan thêm vào Danh Thiếp, có thể dùng những Danh Thiếp bỏ đi để tăng chiến lực, thu thập nhiều danh thiếp tăng cấp có thể kích hoạt thuộc tính tăng cấp, tăng chiến lực!
 
VI. THẦN BINH TĂNG THÊM BINH HỒN:
1. Nội dung:
- Tăng thêm cấp bậc Binh Hồn, thông qua tụ hồn có cơ hội nhận Binh Hồn Đỏ cao cấp, thuộc tính tuyệt đỉnh !
Binh Hồn Đỏ cùng loại có thể kích hoạt ô Thần Trang.
 
VII. NỘI DUNG ƯU HÓA:
1. Nội dung:
- Giới hạn tư chất Mỹ Nữ tăng đến 1000
- Huyết Mạch Tọa Kỵ tăng giới hạn đến 1000
- Shop Nghê Thường thêm chức năng làm mới nhanh, hiện tại người chơi có thể dựa theo cấp và yêu cầu nhanh chóng nhận trang bị Mỹ Nữ mong muốn, có thể tiết kiệm thời gian.
- Điều chỉnh điểm Mang Sơn/Đổi điểm 1v1/Đổi điểm danh vọng, thêm vào nhiều đạo cụ hiếm để người chơi có thể đổi.