lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Sự Kiện
Trang chủ > Sự Kiện
Ngày đăng: 20/03/2017
[SỰ KIỆN] MỘNG ĐÀO HOA
Chuỗi sự kiện mở đầu tháng 3 lần này bắt đầu từ : 10/3 - 18/3
1/ Tích lũy đăng nhập:
2/ Vòng quay đoạt bảo:
- Người chơi sẽ tham gia vòng quay có chứa những vật phẩm quý hiếm. Lưu ý: đạp trúng ô có hiện vật phẩm thì mới nhận được vật phẩm nhé.
3/ Phản lợi KNB:
4/ Cửa hàng hoạt động
- Mỗi lần người chơi mua vật phẩm trong cửa hàng sẽ nhận được 1 lần rút thưởng. Đặc biệt có thể trúng Khung avatar Vạn Vật Sinh Sôi
5/ Tụ bảo bồn:
6/ Chí Tôn hạnh vận tinh:
7/ Khoáng động tầm bảo:
8/ Đập trứng:
 
9/ Bàn quay tiêu phí:
- Khi tiêu phí đủ 500KNB, người chơi sẽ nhận được 1 lần quay rút thưởng.
10/ Tiêu phí Liên Minh:
 
11/ Tặng hoa liên server:
 
12/ Trận doanh câu hỏa:
 
13/ Vinh diệu chi lộ:
 
14/ Xếp hạng biến thân:
 
15/ Thiên giáng hồng phúc:
 
16/ Bắt Hồ điệp vui vẻ:
 
17/ Phúc lợi hàng ngày:
 
18/ Boss xâm lược:
 
19/ Đổi vật phẩm: