lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Công Cáo
Trang chủ > Công Cáo
Ngày đăng: 20/03/2017
[UPDATE PB] CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
BẢN UPDATE ĐẦU THÁNG 02/2017
Thời gian bảo trì : từ 8h 30 - 12h ngày 10/02/2017
I. THÊM DỊCH DUNG MỸ NỮ:
1. Nội dung:
- Mở rộng dịch dung Mỹ Nữ, người chơi có thể ưu hóa xuất chiến Mỹ Nữ thứ 2!.
- Mở khóa dịch dung Mỹ Nữ thứ 2 tiêu hao đạo cụ hiếm-Ban Lan, xin chú ý theo dõi!!
- Muốn đến ôm sao? Chúng tôi sẽ giúp bạn!
II. THÊM TINH TÚY TRANG BỊ BẢO BẢO:
1. Nội dung:
- Thêm hệ thống tinh túy trang bị Bảo Bảo, hiện tại người chơi có thể tăng sao Chí Tôn trang bị Bảo Bảo, trang bị cam và tinh túy ám kim.
- Tinh túy tiêu hao đạo cụ tương ứng và đồng. Tinh túy sẽ tăng thuộc tính cơ bản.
- Tinh túy chắc chắn thành công, lực chiến Bảo Bảo tăng cao không thể xem thường!
III. MỞ HỆ THỐNG PHU THÊ:
1. Điều kiện:
- Nhân vật đạt Lv52 mở hệ thống phu thê.
- Hệ thống phu thê tạm thời mở hệ thống bồi dưỡng thòi trang và danh hiệu, thời trang——Tình Yêu Trắng.
2. Nội dung:
- Tình Yêu Trắng tổng cộng có 14 vị trí, phu thê phân biệt có 7 vị trí, lần lượt là thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông!
- Mỗi vị trí đều cần đạo cụ đặc biệt để kích hoạt, sau khi kích hoạt mới có thể vào bồi dưỡng.
- Phương thức bồi dưỡng là tiến bậc, tiến bậc tiêu hao Đậu Tương Tư, trước 0h tiến bậc thất bại sẽ xóa điểm tiến bậc.
- Đậu Tương Tư rơi trong PB Tình Duyên.
- Giữa phu thê có thể cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, tình cảm đạt điều kiện nhất định có thể kích hoạt danh hiệu.
- Bồi dưỡng tình cảm phu thê tốn Quả Tình Yêu, rơi trong PB Tình Duyên.
- Hoàn thành bậc bồi dưỡng hiện tại sẽ tự động đến bậc sau, đồng thời kích hoạt danh hiệu tương ứng.
- Bồi dưỡng tình cảm phu thê cần tốn Quả Tình Yêu, có thể kích hoạt thời trang lộng lẫy!
IV. THÊM CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT LONG MẠCH TẦM BẢO, PHÓ BẢN VIP VÀ CÁT TINH CAO CHIẾU:
1. Nội dung:
- Thêm chức năng cài đặt Tầm Long Thám Bảo, cài đặt cần tốn KNB, sau khi cài đặt nhận thêm thưởng phong phú.
- Thêm chức năng cài đặt Cát Tinh Cao Chiếu, cài đặt cần tốn KNB, có nhiều EXP và thuộc tính đang chờ bạn.
- Thêm chức năng cài đặt PB VIP, sau khi cài đặt nhận nhiều lễ kim.
V. THÊM CHỨC NĂNG ĐỔI TỔNG:
1. Nội dung:
- Còn đang vất vả tìm chỗ đổi các đạo cụ? Tổng đổi sẽ giúp bạn, liên kết nhanh tất cả phần đổi trong game, tiện lợi, hiệu quả!
VI. THÊM ĐẠO CỤ MỚI TRONG PHÓ BẢN TÌNH DUYÊN VÀ THƯƠNG THÀNH:
1. Nội dung:
- PB Tình Duyên rơi thêm 2 đạo cụ: Đậu Tương Tư, Quả Tình Yêu.
- Mỗi ngày tham gia PB Tình Duyên có thể mua quà phu thê tương ứng, nhận lượng lớn Quả Tình Duyên và Đậu Tương Tư.
VII. THÊM CHAT LIÊN SV:
1. Nội dung:
- Người chơi đạt Lv60 có thể trong cửa sổ chat chọn kênh chat!
- Kênh chat liên SV thống nhất với phạm vi liên SV, trong kênh chat liên SV có nút hiện tọa độ.
- Người chơi phải vào kênh liên SV mới có thể nhìn thấy nội dung chat, nội dung này không hiện trên kênh TG và kênh khác.
- Tình yêu xuyên không gian, bạn và người ấy sẽ không còn ngăn cách.
VIII. THÊM NGOẠI QUAN CHAT:
1. Nội dung:
- Khung chat giống nhau không có gì đặc biệt? Từ nay về sau có thể đổi background khung chat!!
- Trong hoạt động đặc biệt nhận ngoại quan sau khi dùng, có thể cài đặt trong “Nhân vật-Ngoại quan”!
- Sau khi cài đặt thành công, chat TG, chat Bang, chat riêng đểu sẽ xuất hiện background mới!
IX. THÊM TRUYỀN THUYẾT VÀ THẦN TRANG:
1. Điều kiện:
- Người chơi đạt Lv96, đạt điều kiện, tiêu hao “Nguyên Lực Thạch” nhất định, có thể tiến bậc trang bị Sử Thi thành Truyền Thuyết và Thần Trang.
2. Nội dung:
- Mỗi lần tăng bậc tiêu hao Nguyên Lực Thạch, tăng cấp 100% thành công, và nhận nhiều thuộc tính!
- Nguyên Lực Thạch có thể nhận trong hoạt động đặc biệt, có thể thông qua ghép Thần Chú Thiết.
- Nhắc nhở: Bộ thần trang thứ 5-Dao Trì Kim Mẫu sẽ nhanh chóng ra mắt các bạn.
X. MỞ RỘNG THẦN TRANG THẦN LUYỆN:
1. Nội dung:
- Hệ thống thần trang mới thêm có 2 giai đoạn: Định Mạch, Phong Thần!
- Người chơi đột phá đến điều kiện yêu cầm, đạo cụ tiêu hao tăng không đổi.
- Kiến nghị tăng thật nhanh, vì nó có liên hệ đến thần trang sau này!
XI. THÊM ƯU HÓA HỆ THỐNG PHI THĂNG LUYỆN HỒN:
1. Nội dung:
- Điều chỉnh thưởng. Tăng thưởng hệ thống Phi Thăng, đồng thời thay đổi theo cấp người chơi!!
- Hệ thống Luyện Hồn thêm chức năng thức tỉnh, khi điểm luyện hồn đạt yêu cầu bậc sau sẽ có nhắc nhở.
XII. THÊM BẢO THẠCH LV 9-12 VÀ ĐIÊU KHẮC:
1. Nội dung:
- Bảo thạch mới có thể dùng bảo thạch cấp thấp ghép thành nhận hoặc hoạt động đặc biệt nhận.
- Bảo Thạch Tinh Hoa mới có thể dùng Bảo Thạch Tinh Hoa cấp thấp ghép thành hoặc hoạt động đặc biệt nhận.
NỘI DUNG ƯU HÓA:
BXH BOSS Tập Kích điều chỉnh thành BXH 1 SV.