lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Sự Kiện
Trang chủ > Sự Kiện
Ngày đăng: 25/01/2017
[SỰ KIỆN] MỪNG SINH NHẬT 1 TUỔI
Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật lần này xin được giới thiệu:
 
Thời gian diễn ra sự kiện : 24/1 - 29/1
 
1/ Quay thương độ sôi nổi:
 
2/ Lật bài online:
 
3/Tiến cấp Chiến kỵ
 
4/ Phản lợi KNB:
 
5/Vòng quay đoạt bảo:
- Người chơi sẽ tham gia vòng quay có chứa những vật phẩm quý hiếm. Lưu ý: đạp trúng ô có hiện vật phẩm thì mới nhận được vật phẩm nhé.
 
 
6/ Cửa hàng hoạt động
- Mỗi lần người chơi mua vật phẩm trong cửa hàng sẽ nhận được 1 lần rút thưởng. Đặc biệt có thể trúng Ngoại trang Quang cự nhân.
 
 
7/ Tụ bảo bồn:
 
 
8/ Khoáng động tầm bảo:
 
 
 
 
 
9/ Viên đồng trừu tưởng:
 
10/ Tặng hoa liên server:
 
 
11/ Bàn quay tiêu phí:
- Khi tiêu phí đủ 500KNB, người chơi sẽ nhận được 1 lần quay rút thưởng.
 
12/ Tiêu phí Liên Minh:
 
13/ Thiên giáng hồng phúc:
 
14/ Kỳ binh đoạt bảo:
 
15/ Hào phục tài phú bảng:
16/ Phúc lợi hàng ngày:
 
17/ Boss xâm lược:
 
18/ Đổi vật phẩm:
 
Chúc các bạn vui vẻ!