lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Công Cáo
Trang chủ > Công Cáo
Ngày đăng: 11/01/2017
[UPDATE PB] ĐẠI THÁNH TRỞ LẠI

[UPDATE PB] ĐẠI THÁNH TRỞ LẠI

Thời gian: 12 /01/2017
 
I. THÊM THẦN TRANG BỒNG LAI TẦM TIÊN:
1. Nội dung:
- Tần tác đông hải kiều, trung châu quỷ tân khổ. Túng đắc khóa bồng lai, quần tiên diệc phi khứ.
- Lên Bồng Lai, khổ tìm tiên, tiêu sái nhất. Thần trang cực chất—Bồng Lai Tầm Tiên!!
- Hoàng bào như thân, quân lâm thiên hạ, trở thành đế vương đã mãn nguyện rồi sao? Tìm kiếm cơ hội thành tiên nào.
- Ai sẽ là người chơi đầu tiên thành tiên! Sau đó tung ra nhiều bộ phi thăng!
 
II. THÊM CHIẾN SỦNG – MỸ HẦU VƯƠNG:
1. Nội dung:
- Đằng Vân giá vụ, anh hùng cái thế, chính là Mỹ Hầu Vương!
- Thêm Chiến Sủng cam-Mỹ Hầu Vương, mới ra lò đây! Đại Thánh của bạn đang chờ bạn đấy!
- Mỹ Hầu Vương có thể thông qua rút thưởng rương Chiến Sủng nhận, cũng có thể dùng Quyển Đổi Chiến Sủng để đổi.
- Kỹ năng mạnh, ngoại quan cool, điểm trưởng thành, thu thập sẽ không làm bạn thất vọng!
 
III. THÊM TRANG BỊ TRUYỀN THUYẾT TỌA KỴ, BẢO BẢO VÀ MỸ NỮ:
1. Điều kiện:
- Trang bị Tọa Kỵ sau Lv70 có thể tặng bậc từ sử thi lên truyền thuyết!
2. Nội dung:
- Trang bị Tọa Kỵ Truyền Thuyết tiêu hao đạo cụ mới “Nguyên Khí Thạch”, sẽ có trong hoạt động sau, xin chờ!
- Trang bị Mỹ Nữ Truyền Thuyết khi nhân vật đạt lv100 có thể làm mới ở Tiệm Nghê Thường hoặc đổi nhận, hãy thay đổi xiêm y cho mỹ nữ của bạn nào!
Trang bị truyền thuyết Bảo Bảo do tiến bậc từ trang bị Sử Thi lv100 tương ứng, trong Bảo Bảo Mật Cảnh thêm đạo cụ tương ứng “Ngũ Hành Quy Nguyên”, Ngũ Hành Tinh Hoa, quy chung 1 thể, giúp Bảo Bảo trưởng thành nhanh chóng.