lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Sự Kiện
Trang chủ > Sự Kiện
Ngày đăng: 28/12/2016
[SỰ KIỆN] MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

 

Thời gian diễn ra sự kiện : 29/12 - 03/01
 
1/ Tích lũy đăng nhập:
- Mỗi ngày người chơi tích lũy đăng nhập sẽ nhận được món Quà ngày lễ
 
2/ Phản lợi KNB:
- Người chơi tích lũy nạp đủ mốc sẽ nhận được món quà cực hấp dẫn
 
3/ Vòng quay đoạt bảo:
- Người chơi sẽ tham gia vòng quay có chứa những vật phẩm quý hiếm. Lưu ý: đạp trúng ô có hiện vật phẩm thì mới nhận được vật phẩm nhé.
 
4/ Cửa hàng hoạt động
 
5/ Tụ bảo bồn:
- Cả server tụ bảo số lần nhất định sẽ nhận được hộp Quà ngày lễ.
 
6/ Chí tôn hạnh vận tinh:
- Người chơi tham gia rút thưởng có cơ hội nhận Ngoại quan Tam Diệp Và Gió cùng vô sốvật phẩm quý hiếm khác.
 
7/ Túc cầu xạ môn:
 
 
 
8/ Đập Trứng:
 
9/ Bàn quay tiêu phí:
- Khi tiêu phí đủ 500KNB, người chơi sẽ nhận được 1 lần quay rút thưởng.
 
10/ Tiêu phí Liên Minh:
 
11/ Trận doanh câu hỏa:
 
12/ Vinh diệu chi lộ:
 
13/ Xếp hạng biến thân:
 
14/ Bắt hồ điệp vui vẻ:
 
15/ Hảo phục tài phú bảng:
 
16/ Phúc lợi hàng ngày:
 
17/ Boss xâm lược:
 
18/ Đổi vật phẩm:
 
Thời gian diễn ra sự kiện : 29/12 - 03/01
 
1/ Tích lũy đăng nhập:
- Mỗi ngày người chơi tích lũy đăng nhập sẽ nhận được món Quà ngày lễ
 
2/ Phản lợi KNB:
- Người chơi tích lũy nạp đủ mốc sẽ nhận được món quà cực hấp dẫn
 
3/ Vòng quay đoạt bảo:
- Người chơi sẽ tham gia vòng quay có chứa những vật phẩm quý hiếm. Lưu ý: đạp trúng ô có hiện vật phẩm thì mới nhận được vật phẩm nhé.
 
4/ Cửa hàng hoạt động
 
5/ Tụ bảo bồn:
- Cả server tụ bảo số lần nhất định sẽ nhận được hộp Quà ngày lễ.
 
6/ Chí tôn hạnh vận tinh:
- Người chơi tham gia rút thưởng có cơ hội nhận Ngoại quan Tam Diệp Và Gió cùng vô sốvật phẩm quý hiếm khác.
 
7/ Túc cầu xạ môn:
 
 
 
8/ Đập Trứng:
 
9/ Bàn quay tiêu phí:
- Khi tiêu phí đủ 500KNB, người chơi sẽ nhận được 1 lần quay rút thưởng.
 
10/ Tiêu phí Liên Minh:
 
11/ Trận doanh câu hỏa:
 
12/ Vinh diệu chi lộ:
 
13/ Xếp hạng biến thân:
 
14/ Bắt hồ điệp vui vẻ:
 
15/ Hảo phục tài phú bảng:
 
16/ Phúc lợi hàng ngày:
 
17/ Boss xâm lược:
 
18/ Đổi vật phẩm: