lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Công Cáo
Trang chủ > Công Cáo
Ngày đăng: 27/12/2016
[UPDATE PB] CHÀO MỪNG NĂM MỚI
Thời gian bảo trì: 8h30 - 12h ngày 28/12
 
I. THÊM TRANG BỊ TRUYỀN THUYẾT:
1. Nội dung:
- Thêm trang bị Truyền Thuyết, trang bị Sử Thi Lv100 có thể tiến bậc, sau khi tăng bậc sẽ tăng nhiều chiến lực.
- Trang bị Truyền Kỳ tiêu hao đạo cụ mới--Cửu Long Đỉnh, Cửu Long Đỉnh có thể nhận trong hệ thống rút thưởng (Tháp Thiên Nga)!!
- Muốn trải nghiệm cảm giác tăng chiến lực sao, mau đến đây.
 
II. THÊM HỆ THỐNG RÚT THƯỞNG THÁP THIÊN NGA:
1. Nội dung:
- Người chơi đạt Lv100, mỗi ngày có thể Rút thưởng miễn phí 1 lần.
- Sau khi người chơi đạt Lv100, có thể trong “Lò Luyện” ghép thành đạo cụ rút thưởng “Thiên Nga Đồ”.
- Trong Bảo Tháp có cánh mới đang chờ bạn đến nhận, có đạo cụ tiến bậc trang bị Truyền Thuyết “Cửu Long Đỉnh".
 
 
III. THÊM LÃNH ĐỊA CHIẾN:
1. Điều kiện: 
- ãnh Địa Chiến thêm Tê Vân Sơn, Phục Hi Giản và Long Thành Lãnh Địa, cấp Thế Giới đạt Lv75 và 85 sẽ mở.
2. Nội dung:
- Tăng cấp trang bị Tọa Kỵ vẫn tiêu hao Thú Nguyên, Huyền Thiết và Đồ Chỉ.
 
IV. THÊM TRANG BỊ TỌA KỴ:
3. Điều kiện: 
- Thêm trang bị Tọa Kỵ Lv80 và 90, tăng thuộc tính trang bị.
4. Nội dung:
- Thêm Lãnh Địa, cống hiến càng nhiều, kinh nghiệm càng phong phú.
- Thêm Lãnh Địa xóa BUFF Lãnh Địa, tăng giá sản xuất đạo cụ, tăng sản xuất các đạo cụ cao cấp.
 
 
 
V. THÊM SỐ LẦN TINH TÚY CAM, CHÍ TÔN, ÁM KIM:
1. Nội dung: 
- Trang bị Chí Tôn tinh túy từ lv20 mở rộng đến lv40.
- Trạng bị cam tinh túy từ lv20 mở rộng đến lv40.
- Tinh luyện nhân vật ám kim giới hạn là Lv20 tăng lên Lv40
 
VI. THÊM CẤP THÚ HỒN:
1. Nội dung: 
- Thêm giới hạn tăng bậc Thú Hồn, hiện tại người chơi cao nhất có thể tăng đến Lv20, là cách tăng chiến lực.
 
VII. THÊM HỆ THỐNG CHIẾN HỒN:
1. Nội dung: 
- Hệ thống Chiến Hồn tầng 4 bắt đầu, tăng toàn diện thuộc tính.
 
VIII. THÊM GHÉP THẺ NGOẠI QUAN VÀ TỌA KỴ:
1. Nội dung: 
- Thêm ghép 2 bộ ngoại quan: Mộng Ảo Thiên Mã và Đơn Thân Quang Vinh.
- Thêm ghép ảo hóa Tọa Kỵ Bồng Lai Tiên Hạc.
 
IX. MỞ RỘNG HỌC THỨC BẢO BẢO:
1. Nội dung: 
- Tăng cấp giới hạn học thức Bảo Bảo đến Lv150, hiện tại người chơi có thể sở hữu 2 Bảo Bảo.
 
X. MỞ RỘNG CẤP PHỤ MA TRANG BỊ:
1. Nội dung: 
- Cấp phụ ma trang bị tăng đến cấp 20, càng có nhiều thuộc tính đang chờ bạn.
 
XI. MỞ RỘNG CẤP PHÙ VĂN ĐỒ GIÁM:
2. Nội dung: 
- Cấp Phù Văn Đồ Giám tăng đến Lv100, càng có nhiều thuộc tính đang chờ bạn.
 
XII. THÊM THẦN TRANG THẦN LUYỆN:
3. Nội dung: 
- Chức năng Thần Luyện thêm 4 giai đoạn: “Thượng Thần”“Thái Thần”“Đấu Thần”“Thiên Thần”.
- Bạn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tăng cường sức mạnh bản thân!