lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Công Cáo
Trang chủ > Công Cáo
Ngày đăng: 26/11/2016
[UPDATE PB] BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Thời gian bảo trì: 8:30 - 12:00 ngày 28/11/2016
 
I. MỞ TRỪ MA HỘ QUỐC – PHỦ MA VƯƠNG:
1. Điều kiện:
- Nhân vật Lv85, có thể 1 mình hoặc tổ đội vào PB, cổng vào tìm trong hoạt động PB.
 
2. Nội dung:
- Trừ Ma Hộ Quốc mở PB Phủ Ma Vương, thêm đạo cụ Thương Long Giác Thần Hựu Tinh Thạch.
- Đồng thời cũng có thể mở Rương PB Phủ Ma Vương và thưởng lịch luyện.
- Ngoài vượt ải độ khó Động Ma Tướng, còn chú trọng sự phối hợp của người chơi!
 
II. THÊM HỆ THỐNG SỬ THI:
1. Điều kiện:
- Nhân vật đạt Lv92, có thể mở Tinh Túy Sử Thi.
 
2. Nội dung:
- Đoạt thành thắng thuộc tính, Kỳ Lân trong tay thiên hạ ai dám không theo.
- Mỗi lần tăng tiêu hao Kỳ Lân Ấn, tăng 100% thành công, nhận nhiều thuộc tính.