lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Sự Kiện
Trang chủ > Sự Kiện
Ngày đăng: 20/09/2016
[SỰ KIỆN] TRUY NGUYỆT

TRUY NGUYỆT

Thời gian sự kiện: 20/9 đến 22/9

I. Đăng Nhập nhận quà

 

II. Nạp đơn

 

III. Chí Tôn Hạnh Vận

 

IV. Khánh điểm du hành

 

V. Xạ khí cầu

 

VI. Tặng hoa nhận hoa

 

VII. Đập trứng

 

VIII. Bắt bướm

 

IX. Con đường Vinh Diệu

 

X. Rút thưởng nhanh

 

XI. Phúc lợi hằng ngày

 

XII. Boss xâm lược

 

XIII. Đổi vật phẩm