lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Công Cáo
Trang chủ > Công Cáo
Ngày đăng: 15/07/2016
【CÔNG CÁO】KHAI MỞ MÁY CHỦ QUỶ LỆ

【KHAI MỞ MÁY CHỦ - QUỶ LỆ】
----- 10:00 ngày 16/7/2016 -----

Nhận Quà 999 Lễ Kim và 5 vạn Bạc (cho cả server mới lẫn cũ)
UPDATE SK LỄ HỘI TRÁI CÂY
Tham gia nhận Quà trên Fanpage tại đây.


───────────
✪ Tải game tại: http://kiemhiep.scoin.vn/dl
✪ Link Group giao lưu kết bạn: fb.com/groups/kiemhiep.scoin.vn/
✪ Kết bạn AD Bồng Bồng: fb.com/truongbongbong94
✪ Kết bạn AD Lục Ly: fb.com/luclymuoimuoi